ANXO M. LORENZO SUÁREZ


| Inicio | CV | Investigación | Horario | Contacto | Persoal |
| Ligazóns de planificación lingüística |

DOCENCIA

No curso 2007-2008 imparto as seguintes materias:

Sociolingüística da lingua galega
  • Materia obrigatoria de 5º curso de Filoloxía Galega (2º cuadrimestre), con Ana Iglesias Álvarez.
  • Esta materia ofrécese a través do servizo de teledocencia da Uvigo: faitic.uvigo.es
Planificación lingüística da lingua galega
  • Materia optativa de 2º ciclo de Filoloxía Galega (2º cuadrimestre).
  • Esta materia ofrécese a través do servizo de teledocencia da Uvigo: faitic.uvigo.es
Linguas en contacto
  • Curso de doutoramento ofrecido no programa de Lingüística galega (con mención de calidade do MEC 2005-2007) e de A lingüística e as súas aplicacións (con mención de calidade do MEC 2004-2007).
  • Sesións en decembro de 2007 (sesión inicial: 18/12/2007) e no mes de febreiro de 2008 (días 6, 11, 13, 18 e 20).
  • Horario: todas as sesións se desenvolverán no horario de 17-20 h.
  • Esta materia ofrécese a través do servizo de teledocencia da Uvigo: faitic.uvigo.es

LUGAR
Todas as aulas se imparten na Facultade de Filoloxía e Tradución (campus das Lagoas-Marcosende).

  • Aula 7 (pavillón A): Sociolingüística da lingua galega e Planificación lingüística da lingua galega.
  • Aula 11 (pavillón A): Curso de doutoramento.

alorenzo@uvigo.es


Copyright © Anxo M. Lorenzo Suárez 2007

ADVERTENCIA

Para utilizar o material electrónico incluído nestas páxinas, cómpre que leades e aceptedes as condicións de uso: de acordo coa lexislación vixente (artigo 31 da Lei de propiedade intelectual), as obras protexidas para esta lei poden ser reproducidas sen autorización do autor para uso privado do usuario/a, sempre que a copia non sexa obxecto de utilización lucrativa. Este material ofrécese para un uso privado de información, estudio, docencia e investigación, e non pode ser reproducido ou difundido con outras finalidades.