ANXO M. LORENZO SUÁREZ


| Inicio | Docencia | CV | Investigación | Horario | Persoal |
| Ligazóns de planificación lingüística |

CONTACTO

Lugar
Estou no despacho 37 do pavillón A na Facultade de Filoloxía e Tradución, no campus das Lagoas-Marcosende. O despacho 37 está situado no corredor inferior do pavillón.

Horario de titorías

1º cuadrimestre: luns, martes e mércores, entre 11-13h.

Enderezo postal

Universidade de Vigo
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas, s/n
Campus das Lagoas-Marcosende
E-363100 - Vigo (Pontevedra), Spain

Teléfono do despacho: (9)86 812359

Fax da facultade:
(9) 86812380

Correo-e: alorenzo(a)uvigo.es

Páxina web: http://webs.uvigo.es/alorenzo/


Copyright © Anxo M. Lorenzo Suárez 2006

ADVERTENCIA

Para utilizar o material electrónico incluído nestas páxinas, cómpre que leades e aceptedes as condicións de uso: de acordo coa lexislación vixente (artigo 31 da Lei de propiedade intelectual), as obras protexidas para esta lei poden ser reproducidas sen autorización do autor para uso privado do usuario/a, sempre que a copia non sexa obxecto de utilización lucrativa. Este material ofrécese para un uso privado de información, estudio, docencia e investigación, e non pode ser reproducido ou difundido con outras finalidades.